Heel wat toeristen die naar Brugge komen, verblijven in een vakantiewoning. FOTO: MVN
Om de huizenmarkt te beschermen en wonen betaalbaar te houden, laat de stad Brugge al jaren geen nieuwe vakantiewoningen meer toe in de binnenstad. Maar in de praktijk blijken heel wat eigenaars zich daar niets van aan te trekken. In twee jaar tijd vond de stad liefst 55 woningen die uitsluitend dienen om toeristen te slapen te leggen, maar die niet over de nodige vergunningen beschikken. Stad en politie kwamen de uitbatingen op het spoor door lijsten van diverse diensten naast elkaar te leggen, maar ook door verhuurplatformen als booking.com en Airbnb af te speuren.

“Het gaat hier enkel om vakantiewoningen in de binnenstad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Ondertussen zijn de 55 uitbatingen stopgezet. Meestal ging dit op een ordentelijke werkwijze, maar waar nodig werd ook een proces-verbaal opgesteld.”

Geen vergunning, wel taks betaald

De bal ging aan het rollen na de invoering van het logiesdecreet van 2017. Dat verplicht iedereen die toeristische overnachtingen aanbiedt zijn logiesuitbatingen aan te melden bij de Vlaamse overheid. Maar het aantal aangemelde vakantiewoningen was beduidend hoger dan het aantal stedenbouwkundige vergunningen die de stad had afgeleverd. In 2002, toen de stop op vakantiewoningen werd ingevoerd, telde de binnenstad exact 82 vakantiewoningen. Nu zijn via Toerisme Vlaanderen nog 62 vakantiewoningen aangemeld waarvoor de eigenaars ook belastingen betalen. En toch het is niet zeker of die ook allemaal over een geldige vergunning beschikken. Zo ging onlangs nog een eigenaar van een niet vergunde vakantiewoning in beroep tegen het stadsbestuur nadat ze geen vergunning had gekregen, terwijl ze wel al sinds 2016 belastingen had betaald. “Het probleem is dat Vlaanderen destijds geen rekening hield met het al dan niet beschikken over een vergunning. Wellicht dacht een aantal uitbaters in orde te zijn na de aanmelding bij Toerisme Vlaanderen, maar dat is dus niet het geval.”

Buiten het stadscentrum is het verkrijgen van een vergunning voor een vakantiewoning wel nog mogelijk. De eigen woonst tijdelijk verhuren of een bed and breakfast of gastenkamers inrichten is evenmin een probleem, ook in de binnenstad. “Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de woning voor het grootste deel een normale woonfunctie behoudt en dat er een domicilie op staat”, besluit Demon.

Bron: Het Nieuwsblad 21/09/2019 om 07:30 door Koen Theuns
FOTO: MVN